De toekomst begint vandaag – Ingrid Christoffels & Pieter Baay

toekomst21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

Auteur(s):
Ingrid Christoffels & Pieter Baay
Publicatiedatum:
januari 2016
Van de huidige banen in Nederland verdwijnt volgens voorspellingen de komende twintig jaar bijna de helft. Een gevolg van computerisering en andere megatrends in de samenleving.

Daardoor zal ook het werk dat behouden blijft van karakter veranderen. Tegelijk zullen nieuwe banen ontstaan. Niemand weet nog hoe die eruit gaan zien. Maar duidelijk is al wel dat de werknemer van straks over meer en/of andere kwaliteiten zal moeten beschikken dan voorheen.

Goede publicatie van http://www.ecbo.nl. Via deze URL is een exemplaar aan te vragen. In deze uitgave worden de 21ste-eeuwse vaardigheden onderverdeel in 4 clusters en die vervolgens weer in 3 sub categorieën. Voor degene die al meer hebben gelezen over dit onderwerp is de onderverdeling niet onbekend maar wat deze publicatie goed maakt is het weergeven van de onderlinge verbanden en de connectie met het werkveld. Voor de compleetheid de onderverdeling zoals in de publicatie gehanteerd:
 • Digitale vaardigheden
  • Instrumentele vaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Informatievaardigheden
 • Denkvaardigheden
  • Kritisch denken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit
 • Interpersoonlijke vaardigheden
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Sociale & Culturele vaardigheden
 • Intrapersoonlijke vaardigheden
  • Metacognitie
  • Zelfregulatie
  • Ondernemendheid
Advertenties

Next Learning Event 2016

Op dinsdag 19 april 2016 ben ik samen met twee collega’s van P&O naar het Next Learning Event in de Branbanthallen geweest. Daar stond ons een vol programma te wachten met een individuele keuze voor sessies waarbij mijn voorkeur in de lijn ‘Big Data’ lag. Alle beschikbare presentaties, foto’s en het complete programma zijn beschikbaar via NextLearning2016. (De foto en presentaties bijgevoegd bij mijn verslag zijn gedownload van deze site)

De opening van de dag werd verzorgt door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis, hij introduceerde niet alleen de eerste keynote spreker maar zette ons in beweging door een dansactiviteit in te zetten m.b.v. Zorgrobot Zora. Tevens aandacht voor de biechtstoel, prominent aanwezig op de playground, door een introductie van Suzanne Verdonschot (Kessels en Smit) die onderzoek verricht met als titel ‘van je fouten kun je leren’ Presentatie:  Suzanne-Verdonschot

Eerste keynote Marc Rosenberg, Internationaal expert Performance Support. Zijn keynote ging met name in op de verschuiving van trainingen verzorgen naar Performance Support. Wat zijn de verschillen; waarom denkt hij dat de verschuiving plaats vindt; wat is de plaats nog van trainingen; wat betekent dit voor LMS-systemen etc. Een boeiend betoog, goed onderbouwt met onderzoeksresultaten en een duidelijke visie wat de toekomst op dit gebied kan gaan brengen. Presentatie: Marc-J.-Rosenberg

Expertsessie Creativiteit is geen talent, het is een vaardigheid – leer Conceptueel Denken (Design & Tools) door Marijn van der Poll (Design academy Eindhoven). Deze sessie werd zeer enthousiast gebracht maar was veel te kort om echt inzicht te kunnen krijgen over welke tools het nu uiteindelijk gaat. Het verbaast me dan ook niet dat er van deze sessie geen presentatie beschikbaar is, want eigenlijk vertelde Marijn gewoon uit eigen ervaring. Hij start met enige regelmaat trainingen conceptueel denken en deze duren dan 5 weken. Hij heeft mij in ieder geval getriggerd, volgens mij zijn zijn sessies uitermate geschikt om als multi-disciplinair team te doorlopen, die teams hebben wij sinds kot bij Dienst O&O, dus wie weet iets voor een studiedag?

26515342456_45fddd8b21_zLearning Table Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat door Jocelyn Manderveld (Projectleider Learning Analytics Surfnet) Jocelyn gaf de laatste stand van zaken weer van het project, waarbij de nadruk ligt op het leveren van zogenaamde recepten voor implementatie van Learning Analytics op alle platformen die wenselijk zijn voor de aangeloten Hoger Onderwijs Instellingen. Dit betekent concreet dat je afhankelijk van de soort vraag die je als onderwijsinstelling beantwoord wilt hebben, je een recept kunt downloaden bij Surfnet en dit recept stelt dan de IT specialisten in staat om de juiste data op te kunnen slaan om de vraag te kunnen beantwoorden, onafhankelijk van het platform waarop het moet draaien. Serverruimte is beschikbaar bij Surfnet en de data is beschikbaar voor de aanvragende onderwijsinstelling via surfconnext. Rest ons alleen nog de goede vragen te formuleren, voorbeelden hiervan komen ook via Surfnet beschikbaar. Presentatie: Jocelyn-Manderveld

Keynote: Margriet Sitskoorn (Hoogleraar klinische neuropsychologie, Universiteit Tilburg) – Executieve vaardigheden. Executieve vaardigheden zijn vaardigheden zoals kunnen plannen, lange termijn doelen voor ogen kunnen houden en integreren in je gedrag, in staat zijn tot zelfreflectie en het onderdrukken van ongewenst gedrag om er maar enkele te noemen. In drie kwartier liet ze ons kennis maken met onze mogelijkheden maar ook beperkingen van onze executieve vaardigheden, onderbouwt met onderzoeksresultaten, praktische voorbeelden en tips. Helaas is haar presentatie nog niet beschikbaar, maar voor meer informatie kun je een kijkje nemen op haar blog.

Als afsluiting heb ik een bezoek gebracht aan een aantal leverancier sessies allemaal gesitueerd op de playground zoals LearningStone, Mediamission, MOOC Factory, The Courseware Company en Woosh5. Sommige natuurlijk al oude bekende, maar goed om even opnieuw contact te leggen, andere totaal nieuw. Maar uiteindelijk is dit soort informatie pas belangrijk als je echt een keuze moet maken tussen verschillende aanbieders van vergelijkbare diensten, dan wel om te zien wat je zelf echt niet meer hoeft te ontwikkelen want dat is allang voor je gedaan.

Een goed besteed dagje met nieuwe inzichten, bevestiging van eigen ideeën en natuurlijk erg goed voor het uitbreiden en onderhouden van je netwerk!

Pedro de Bruyckere en Casper Hulshof – Jongens zijn slimmer dan meisjes

jongensPedro De Bruyckere roeit de grootste onderwijsmythes uit Ook verkrijgbaar als e-boek Ook verkrijgbaar in de iBookstore
Zittenblijven heeft een positief effect op leren Grotere scholen zijn beter dan kleine Nieuwe technologie veroorzaakt een revolutie in het onderwijs We gebruiken maar 10% van onze hersenen Onderwijs is als het weer: iedereen praat erover, iedereen denkt er veel over te weten. We hebben er allemaal een mening over omdat we allemaal betrokken zijn. Dit boek neemt indianenverhalen over onderwijs onder de loep en weerlegt ze op basis van recent onderzoek. Hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijsbeleid worden een voor een tegen het licht gehouden, waar nodig worden ze doorprikt. Zo sneuvelen onder andere leerstijlen, blijken baby’s niet slimmer te worden van klassieke muziek, en wordt er aangetoond dat jongens niet beter zijn in wiskunde. Jongens zijn slimmer dan meisjes is een ware revelatie voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken of onderwijsbestuurders.

De titel roept natuurlijk gelijk al weerstand op, maar gelukkig verduidelijkt de ondertitel “en andere mythes over het leren en onderwijs” gelijk al waar het boek echt over gaat.

Er blijft niet veel over van de leertheorieën en andere wijsheden die je aangereikt krijgt bij de gemiddelde didactische cursus. Het boek is zeer toegankelijk, prettig leesbaar maar ook zeer kritisch zelfs vernietigend voor sommige onderzoeken en publicaties.

Nieuwe Baan een mooie uitdaging voor 2012

Mijn huidige baan is er niet meer vanaf 01-01-2012, dat weet ik al een tijdje. Natuurlijk ga je dan nadenken wat nu, wat is de volgende stap die ik zou willen zetten en is er een mogelijkheid dat te gaan realiseren. En tot mijn geluk kan ik zeggen, ja er kwam een mogelijkheid en in 2012 ga ik proberen het beeld, dat ik van deze nieuwe functie heb, te realiseren. De laatste werkweken van 2011 heb ik al een aantal dingen proberen op te pikken van mijn nieuwe baan, maar natuurlijk stonden die toch nog vooral in het teken van de overdracht van mijn oude baan.

Wat is mijn nieuwe baan? De functie heet Consultant en het aandachtsgebied is Onderwijs en Media. Het is niet alleen een nieuwe baan maar de positionering van deze functie is in een nieuw op te richten team onder de naam Fontys Onderwijs Media Expertise Centrum. Een hele mooie uitdaging die ik gelukkig niet alleen aan ga maar met heel veel andere enthousiaste collega’s.

Nu na een weekje vakantie begint de energie weer op te borrelen en ben ik driftig aan het filosoferen hoe invulling te geven aan mijn nieuwe baan. Naast de nodige scholing die ik daarvoor zeker nog nodig heb is het vooral het eigen maken van de “nieuwe” manier van werken zoals het zo mooi heet. De uitrusting voor het nieuwe werken heb ik ondertussen tot mijn beschikking. Nu nog zorgen dat ik deze middelen zo goed mogelijk inzet zodat ik dicht bij het onderwijs zit en goed bereikbaar en benaderbaar ben (blijf). Alle tips zijn welkom!