Academic adventures – Wat werkt volgens ons bij Proakatemia in Finland en waarom!

Op allerlei momenten tijdens het ontwerpsessies en adviestrajecten gebruikt ik het model van constructive alignment van John Biggs (2011). Daarbij houd ik een warm pleidooi voor het “in lijn” brengen van de leeruitkomsten, de beoordeling en de leeractiviteiten. Biggs zegt dat we zo de meest effectieve leeromgeving kunnen ontwerpen.

In de week van 22 juni nam ik deel aan  “Academic Adventures”. Dit was een vijfdaags programma volledig verzorgd door studenten van Proakatemia, een onderdeel van TAMK University of Applied Science in Tampere Finland. Voor mij was dit één van de meest aansprekende voorbeelden van een leeromgeving waarin alles in lijn staat.

Waartoe?

De studenten van Proakatemia solliciteren op een plek in deze opleiding omdat ze ondernemer willen worden. Entrepeneurship staat centraal in het onderwijsmodel. Binnen het model van Proakatemia geldt samenwerking in teams als dé 21e -eeuwse vaardigheid en sleutel tot succes. Kernbegrippen die daarbij door alle betrokkenen inacht genomen worden zijn:

  • Vertrouwen: in eigen kunnen en dat van de ander
  • Moed: om (verantwoorde) risico’s te nemen
  • Daden: in actie komen en agile op omstandigheden reageren
  • Leren: vooral door fouten te maken.

Hoe dan?

Om dit te bereiken worden studenten in ondernemingen geplaats van 15 tot 20 personen. Een onderneming die ingeschreven staat in de kamer van koophandel en als doel heeft zichzelf te bestendigen. Dat wil zeggen minimaal break-even te spelen, liefst ook winst te maken. Om dit te bewerkstellingen ondernemen de teampreneurs allerlei projecten in kleine teams. Projecten zijn volledig vrij, zij moeten enkel op de instemming van alle deelnemers in het bedrijf kunnen rekenen. Daarnaast worden er wekelijks vaste momenten ingeroosterd voor dialoogsessies . In deze sessies worden alle onderwerpen besproken die door de studenten worden ingebracht. Deze onderwerpen verzamelen zij tijdens alle projectactiviteiten die zij ondernemen. Dit kunnen zowel inhoudelijk als meer procesmatige onderwerpen zijn. Dialoogsessie leiden weer tot activiteiten en verbeteringen. Studenten gaan zelf op zoek gaan naar inhoudelijke input op onderwerpen, zoals deelnemen aan seminars, sprekers uitnodigen, experts bevragen.

De derde pijler is het bestuderen van (wetenschappelijke) bronnen. Iedere student schrijft 4 tot 5 keer per maand een essay over inhoudelijke onderwerpen. Dit essay wordt online gepubliceerd voor de hele wereld. Peers, coaches en andere geven in de dialoogboxes van de blogs, feedback op deze essays. Zij bepalen samen of het essay inhoudelijk “hout snijdt”. De keuze van de bronnen ligt volledig bij de student, wel zijn er een zestal domeinen aangewezen waarin de bronnen worden gerubiceerd. De student kiest zelf of hij alle of juist specifieke domeinen wil bestuderen. De kernvraag die de student zich dient te stellen is: “Als mijn naam geGoogled wordt, wat wil ik dan dat er tevoorschijn komt?”

In schema ziet de verdeling er dan als volgt uit:

Daarnaast heeft iedere student een leercontract. In het leercontract (gebaseerd op Ian Cunningham) geeft de student antwoord op vijf vragen (zie schema). Het leercontract wordt elk halfjaar besproken met alle medewerkers van het bedrijf en de  coache. Hiervoor worden sessies georganiseerd weg van de opleiding in een “cabin in the wood”. Alle leercontracten, ook die van de coaches, zijn voor alle betrokkenen openbaar. De vragen voor het leercontract:

In het kader van leren door te doen, agile werken en “fail fast”, wordt gereflecteerd op alle activiteiten die plaatsvinden via Motorola. Een serie van vier vragen die door het bedrijf met die naam ook gebruikt werd

  • Wat ging goed?
  • Wat kan beter?
  • Wat hebben we hier van geleerd?
  • Hoe zetten we dit om in de volgende actie?

Net als elke bachelor, wordt ook Proakatemia afgesloten met een Thesis. Met als basis een onderzoek naar keuze over een onderwerp naar keuze.

De begeleiding van de studenten geschied door coaches. Dit zijn inhoudsdeskundigen die volgens een identieke methode coachen. De coaching is gebaseerd op twee pijlers; Verdiepende vragen en dialoog voeren.

Door niet direct te reageren op een symptoom of op een probleem door met een oplossing te komen, maar juist een vraag te stellen naar de diepere oorzaken, realiseert de coach een moment van vertraging. Dit is wat Senge (2006) dubbel loop leren noemt. Het beoogde effect is dan dat er een meer verdiepte en fundamentele oplossing voor het probleem komt, doordat de student zelf zijn eigen problemen oplost. Het bijeffect dat beoogd wordt is het toenemen van het vertrouwen in eigen kunnen.

Het voeren van de dialoog als verdiepende vorm van leren berust op een specifiek vorm van coaching en procesbegeleiding. In het onderstaande schema staan de vier zeer eenvoudige uitgangspunten voor alle deelnemers aan de dialoog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proakatemia Community Culture of Sharing, alle studenten, coaches en alumni van proakatemia zijn betrokken bij alle activiteiten die proakatemia jaarlijks uitvoert. De coaches hebben intervisie momenten, de alumni worden als experts betrokken bij de dialoogsessies. Ze dragen allemaal de gemeenschappelijke visie en waarden van proakatemia uit en misschien wel het belangrijkste ze nemen allemaal deel aan de jaarlijkse vieringen zoals de geboortedag van proakatemia, introductie van nieuwe studenten en natuurlijk het afstudeerfeest.

 

En wat levert dat op?

En dan komt de hamvraag. Hoe gaat dat dan met beoordelen en cijfers? Er zijn geen lesroosters (wel vaste momenten voor de dialoogsessies), geen toetsen en geen cijfers. ECT’s worden toegekend op basis van de geïnvesteerde tijd, volgens de boven beschreven driedeling. Iedere 27,5 uur ingezet is 1 ECT. De studenten houden zelf de uren bij. De kwaliteit van het geleverde wordt geborgd door continue feedback door de peers en de coaches. De tabel met uren en onderwerpen waaraan deze besteed worden, zijn ook weer voor een ieder toegankelijk. Sleutelwoorden hierin zijn natuurlijk vertrouwen en waardering. Coaches gaan regelmatig het gesprek aan met de studenten over de hoeveelheid werk die de studenten op zich nemen, het bespreekbaar maken van de kwaliteit van leven en een juiste balans hierin vinden zijn daarbij de kernbegrippen. Studenten hebben de neiging teveel te doen, ze zijn zo enthousiast dat ze hun privé leven op een laag pitje zetten.

Met de zonetheorie (Adapted from: Rauno Korpi, Timo Lehtonen) van groepsvorming wordt op een eenvoudige wijze bespreekbaar gemaakt hoe de groep op dit moment functioneert en hoe de diverse deelnemers daar over denken. Het levert een moment van reflectie op over de groepssamenstelling en de bijdrage aan het team.

Dit alles levert wat mij betreft zeer zelfbewuste ondernemende en onderlegde studenten op. Ik heb met een groot aantal studenten en wat alumni, kennis mogen maken en voor deze mensen ging dit allemaal op.

Jos Speetjens en Tons Fleuren Dienst OenO, vrijdag 9 juni 2017

Enkele referenties:

Biggs, J. & Tang, C. (2011) Teaching for Quality Learning at University. Society for Reacherch in Higher Education & Open University Press.

Bohm, D., & Nichol, L. (2004). On Dialogue. Psychology Press.

Cunningham, I. & Bennet, B. (2000) Self Managed Learning in Action. Taylor & Amp.

Gergen, K. J. (2009). Relational Being: Beyond Self and Community. Oxford, New York: Oxford University Press.

Isaacs, W. (1999). Dialogue: The Art Of Thinking Together (1 edition). New York: Crown Business.

Pedler, M. & Abott, C. (2013) Facilitating Action Learning. Open University Press.

Lehtonen, Timo (2015) https://tiimiakatemia.files.wordpress.com/2015/10/ta_esite_eng_netti_pdf.pdf

Senge, P. M. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. Crown Publishing Group.

Een recent boek over de rol van de docent:

Biesta, G. J. J. (2014). Beautiful Risk of Education. Boulder: Routledge.

20 jaar Kanon schieten in Habay-la-Neuve

Zoals mijn Facebook volgers vast niet is ontgaan was het dit jaar het 20 jarig jubileum van de kanon wedstrijden in Habay. Sinds 2008 proberen wij jaarlijks van de partij te zijn want het is een perfect georganiseerd weekend met veel gezelligheid, lekker eten, Belgische biertjes en o ja kanon schieten 😉 Dit jaar begon het weekend vrijdagavond met een gezamenlijke champagne toost en daarna lekker eten (Fricandeau, boontjes en frietjes). Een goed begin is echt het halve werk want zaterdag werden we verrast door feesttaart en natuurlijk 2 x warm eten en datzelfde werd op zondag herhaald. Na de prijsuitreiking nog even gezellig aan het kampvuur waar we werden ingewijd door de  Zeeuwen in het spel Slabberjan, echt begrepen heb ik het nog niet maar dat komt de volgende keer wel. Dank je wel organisatie voor wederom een heel gezellig weekend inclusief de diverse ludieke spelletjes waarmee ook nog een miniatuur kanon kon worden gewonnen.

 

Kom hier dat ik u kus – Griet op de Beeck

Kom hier dat ik u kus is een roman over Mona, als kind, als vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige. Een verhaal over waarom we worden wie we zijn, geschreven met humor, scherpte en veel schaamteloze eerlijkheid. Over ouders en kinderen. Over kapotte mensen en hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en zwijgen. Over de gevaren van sterk zijn. Over vergeten en niet kunnen vergeten. Over jezelf durven redden. En natuurlijk ook nog over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch bijna.

Ontroerend, aangrijpend en ook wel een beetje treurig maar o zo herkenbaar. Wat uiteindelijk de overhand krijgt hangt zeer af van je eigen gemoedsrust. Gelukkig staan er ook heel veel leuke grappige anekdotes in zodat de treurigheid nooit de overhand krijgt. Bij mij kreeg hier en daar de frustratie wel de overhand, waarom blijven we toch zo met elkaar aanmodderen alleen om de goede vrede te bewaren die er daarom juist eigenlijk nooit is?

Te koop als Paperback, e-book en audio boek

De Grenzeloze – Jussi Adler-Olsen

Hij doet het niet vaak, maar wanneer rechercheur Carl Morck wordt gewekt door een telefoontje van zijn Deense collega die hem een nieuwe zaak probeert aan te smeren, besluit hij deze af te wijzen. De consequenties blijken niet te overzien. Onder druk van zijn assisten start hij, als hoofd van de afdeling ‘onopgeloste zaken’ Q, toch het onderzoek van wat een verouderde zaak blijkt te zijn. Zeventien jaar eerder verdween een jonge vrouw van haar school en werld later dood gevonden, opgehangen aan een boom. Morck, nuchter als hij is, moet alles op alles zetten om deze mysterieuze zaak op te lossen. Terwijl oude zaken en geheimen Morck, zijn collega’s Rose en Assad en de nieuwkomer Gordon omver dreigen te werpen, worden zij op alle mogelijke manieren op de proef gesteld. Jussi Adler-Olsens Serie Q-boeken bereiken stuk voor stuk de internationale bestsellerlijsten. De grenzeloze, de nieuwste roman, is misschien wel de spannendste thriller van de afgelopen jaren.

Deel 6 uit de serie Q en weer een briljant deel, spannend maar vooral zeer interessant omdat de hoofdpersonages steeds meer invulling krijgen. Morck met zijn vreemd huishouden met Morton en Hardy, Assad en natuuurlijk Rose of een van haar zussen. Deel 7 is ook al uitgegeven heb ik begrepen dat staat zeker op mijn verlanglijstje.

Verkrijgbaar als e-book en paperback

Western weekend Hoogeveen 2017

Het eerste western weekend van het seizoen en het 9de van S.V. de Vrijheid in Hoogeveen zit er weer op. Het was drukker dan vorig jaar, voor mijn gevoel, maar niet te vol. Overwegend goed weer vooral de donderdag was prachtig zonnig, maar ook de andere dagen bleven de buien beperkt. Ook dit jaar zowel op vrijdag- als zaterdagavond een live band, te weten ‘Tap A Tune’ en ‘Goed Mis!’ waarbij mijn voorkeur (zoals zo vaak) naar het optreden van de vrijdag ging. Daarnaast blijft dit western weekend natuurlijk vooral in herinnering als de eerste ervaringen op het gebied van handelaar, een heel dubbel gevoel, je hebt automatisch veel meer aanloop en dat is natuurlijk gezellig maar de aanleiding komt ook steeds bovendrijven. Aangezien het western weekend van Brummelo niet doorgaat op naar de volgende stop in Habay!


DJ – Kluun

Bestsellerauteur Kluun is onlangs gescheiden en probeert de draad weer op te pakken. Maar het zit hem niet mee. Met zijn ex strijdt hij om de kinderen en de alimentatie, zijn uitgever zit achter hem aan en zijn boekhouder maant hem zijn inkomsten te verhogen. Dan krijgt hij een gouden kans. Kluun mag voor de revolutionaire nieuwe tv-show Lonely@TheTop een reportage maken over DJ Thor. Thor is Kluuns jeugdvriend, maar hem in succes ontstegen. Als The Ten Million Dollar Man woont hij in Las Vegas, in een wereld van private jets, viprooms, luxe penthouses, designerdrugs, magnumflessen champagne en paaldanseressen. In DJ neemt Kluun het stokje over van Stijn uit de megasellers Komt een vrouw bij de dokter (2003) en De weduwnaar (2006). Hij neemt de lezer mee naar de wereld van superstar-dj’s in Las Vegas en het Burning Man-festival in Black Rock Desert, Nevada.

DJ is een roman over een wereld waarin iedereen iedereen gebruikt, geld en roem het hoogste goed zijn geworden en niets, maar dan ook niets meer echt is. Of overwint de vriendschap?
Dankzij Kluuns vertelvermogen, een uiterst geraffineerd plot, een dikke dosis (zelf)spot, en rake beschrijving van een wereld die nog in geen roman zo getoond werd, is DJ een spectaculaire pageturner voor een groot publiek.

In eerste instantie vond ik het wat moeilijk om in het verhaal te komen, maar naarmate het verhaal vorderde en ook wat absurder werd liet ik me makkelijk meeslepen in deze ‘fictieve’ wereld. Vlot geschreven, mooi gedetailleerd uitgewerkte passages, emotioneel en verrassend. In elk hoofdstuk zit zowel verdriet als vrolijkheid verwerkt, fantasie en werkelijkheid en je weet niet wat de overhand heeft.

Boek is verkrijgbaar als e-book en paperback, maar let op bij de paperback krijg je ook (gratis) een code om het e-book te downloaden, briljant zouden meer uitgevers/schrijvers moeten doen!

Zondagochtend breekt aan – Nicci French

Het begint met een lijk onder de vloer. Frieda deed deze gruwelijke vondst in haar eigen huis – een vondst die haar tot in de kern raakt. Nu is er wél spijkerhard bewijs dat Dean Reeve nog leeft – iets wat Frieda al jarenlang beweert – en nog altijd geobsedeerd is door Frieda. Zal commissaris Crawford eindelijk naar haar luisteren en het onderzoek heropenen?
De pers is inmiddels op het verhaal gedoken, waardoor Frieda wordt gedwongen te doen waar ze een enorme hekel aan heeft: in de openbaarheid treden… Dat heeft verregaande consequenties voor Frieda en haar omgeving.

Het zevende deel uit de reeks van acht over Frieda Klein en het is net of er in ieder deel steeds meer gebeurt, dat zorgt ervoor dat je bijna niet kunt wachten op het slotdeel. Natuurlijk is de hoofdrol voor Frieda, maar de vriendengroep rondom haar heeft in zekere zin de echte hoofdrol. De karakters blijven authentiek en vooral ook trouw aan Frieda, sterker nog de band wordt hechter en de groep krijgt uitbreiding. Zorg dat je het boek snel in handen krijgt, je beleeft er veel plezier aan, al moet je wel zorgen dat je tijd hebt om het ineens uit te lezen, neerleggen is geen optie.

Verkrijgbaar als e-book, paperback en hardcover