Academic adventures – Wat werkt volgens ons bij Proakatemia in Finland en waarom!

Op allerlei momenten tijdens het ontwerpsessies en adviestrajecten gebruikt ik het model van constructive alignment van John Biggs (2011). Daarbij houd ik een warm pleidooi voor het “in lijn” brengen van de leeruitkomsten, de beoordeling en de leeractiviteiten. Biggs zegt dat we zo de meest effectieve leeromgeving kunnen ontwerpen.

In de week van 22 juni nam ik deel aan  “Academic Adventures”. Dit was een vijfdaags programma volledig verzorgd door studenten van Proakatemia, een onderdeel van TAMK University of Applied Science in Tampere Finland. Voor mij was dit één van de meest aansprekende voorbeelden van een leeromgeving waarin alles in lijn staat.

Waartoe?

De studenten van Proakatemia solliciteren op een plek in deze opleiding omdat ze ondernemer willen worden. Entrepeneurship staat centraal in het onderwijsmodel. Binnen het model van Proakatemia geldt samenwerking in teams als dé 21e -eeuwse vaardigheid en sleutel tot succes. Kernbegrippen die daarbij door alle betrokkenen inacht genomen worden zijn:

  • Vertrouwen: in eigen kunnen en dat van de ander
  • Moed: om (verantwoorde) risico’s te nemen
  • Daden: in actie komen en agile op omstandigheden reageren
  • Leren: vooral door fouten te maken.

Hoe dan?

Om dit te bereiken worden studenten in ondernemingen geplaats van 15 tot 20 personen. Een onderneming die ingeschreven staat in de kamer van koophandel en als doel heeft zichzelf te bestendigen. Dat wil zeggen minimaal break-even te spelen, liefst ook winst te maken. Om dit te bewerkstellingen ondernemen de teampreneurs allerlei projecten in kleine teams. Projecten zijn volledig vrij, zij moeten enkel op de instemming van alle deelnemers in het bedrijf kunnen rekenen. Daarnaast worden er wekelijks vaste momenten ingeroosterd voor dialoogsessies . In deze sessies worden alle onderwerpen besproken die door de studenten worden ingebracht. Deze onderwerpen verzamelen zij tijdens alle projectactiviteiten die zij ondernemen. Dit kunnen zowel inhoudelijk als meer procesmatige onderwerpen zijn. Dialoogsessie leiden weer tot activiteiten en verbeteringen. Studenten gaan zelf op zoek gaan naar inhoudelijke input op onderwerpen, zoals deelnemen aan seminars, sprekers uitnodigen, experts bevragen.

De derde pijler is het bestuderen van (wetenschappelijke) bronnen. Iedere student schrijft 4 tot 5 keer per maand een essay over inhoudelijke onderwerpen. Dit essay wordt online gepubliceerd voor de hele wereld. Peers, coaches en andere geven in de dialoogboxes van de blogs, feedback op deze essays. Zij bepalen samen of het essay inhoudelijk “hout snijdt”. De keuze van de bronnen ligt volledig bij de student, wel zijn er een zestal domeinen aangewezen waarin de bronnen worden gerubiceerd. De student kiest zelf of hij alle of juist specifieke domeinen wil bestuderen. De kernvraag die de student zich dient te stellen is: “Als mijn naam geGoogled wordt, wat wil ik dan dat er tevoorschijn komt?”

In schema ziet de verdeling er dan als volgt uit:

Daarnaast heeft iedere student een leercontract. In het leercontract (gebaseerd op Ian Cunningham) geeft de student antwoord op vijf vragen (zie schema). Het leercontract wordt elk halfjaar besproken met alle medewerkers van het bedrijf en de  coache. Hiervoor worden sessies georganiseerd weg van de opleiding in een “cabin in the wood”. Alle leercontracten, ook die van de coaches, zijn voor alle betrokkenen openbaar. De vragen voor het leercontract:

In het kader van leren door te doen, agile werken en “fail fast”, wordt gereflecteerd op alle activiteiten die plaatsvinden via Motorola. Een serie van vier vragen die door het bedrijf met die naam ook gebruikt werd

  • Wat ging goed?
  • Wat kan beter?
  • Wat hebben we hier van geleerd?
  • Hoe zetten we dit om in de volgende actie?

Net als elke bachelor, wordt ook Proakatemia afgesloten met een Thesis. Met als basis een onderzoek naar keuze over een onderwerp naar keuze.

De begeleiding van de studenten geschied door coaches. Dit zijn inhoudsdeskundigen die volgens een identieke methode coachen. De coaching is gebaseerd op twee pijlers; Verdiepende vragen en dialoog voeren.

Door niet direct te reageren op een symptoom of op een probleem door met een oplossing te komen, maar juist een vraag te stellen naar de diepere oorzaken, realiseert de coach een moment van vertraging. Dit is wat Senge (2006) dubbel loop leren noemt. Het beoogde effect is dan dat er een meer verdiepte en fundamentele oplossing voor het probleem komt, doordat de student zelf zijn eigen problemen oplost. Het bijeffect dat beoogd wordt is het toenemen van het vertrouwen in eigen kunnen.

Het voeren van de dialoog als verdiepende vorm van leren berust op een specifiek vorm van coaching en procesbegeleiding. In het onderstaande schema staan de vier zeer eenvoudige uitgangspunten voor alle deelnemers aan de dialoog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proakatemia Community Culture of Sharing, alle studenten, coaches en alumni van proakatemia zijn betrokken bij alle activiteiten die proakatemia jaarlijks uitvoert. De coaches hebben intervisie momenten, de alumni worden als experts betrokken bij de dialoogsessies. Ze dragen allemaal de gemeenschappelijke visie en waarden van proakatemia uit en misschien wel het belangrijkste ze nemen allemaal deel aan de jaarlijkse vieringen zoals de geboortedag van proakatemia, introductie van nieuwe studenten en natuurlijk het afstudeerfeest.

 

En wat levert dat op?

En dan komt de hamvraag. Hoe gaat dat dan met beoordelen en cijfers? Er zijn geen lesroosters (wel vaste momenten voor de dialoogsessies), geen toetsen en geen cijfers. ECT’s worden toegekend op basis van de geïnvesteerde tijd, volgens de boven beschreven driedeling. Iedere 27,5 uur ingezet is 1 ECT. De studenten houden zelf de uren bij. De kwaliteit van het geleverde wordt geborgd door continue feedback door de peers en de coaches. De tabel met uren en onderwerpen waaraan deze besteed worden, zijn ook weer voor een ieder toegankelijk. Sleutelwoorden hierin zijn natuurlijk vertrouwen en waardering. Coaches gaan regelmatig het gesprek aan met de studenten over de hoeveelheid werk die de studenten op zich nemen, het bespreekbaar maken van de kwaliteit van leven en een juiste balans hierin vinden zijn daarbij de kernbegrippen. Studenten hebben de neiging teveel te doen, ze zijn zo enthousiast dat ze hun privé leven op een laag pitje zetten.

Met de zonetheorie (Adapted from: Rauno Korpi, Timo Lehtonen) van groepsvorming wordt op een eenvoudige wijze bespreekbaar gemaakt hoe de groep op dit moment functioneert en hoe de diverse deelnemers daar over denken. Het levert een moment van reflectie op over de groepssamenstelling en de bijdrage aan het team.

Dit alles levert wat mij betreft zeer zelfbewuste ondernemende en onderlegde studenten op. Ik heb met een groot aantal studenten en wat alumni, kennis mogen maken en voor deze mensen ging dit allemaal op.

Jos Speetjens en Tons Fleuren Dienst OenO, vrijdag 9 juni 2017

Enkele referenties:

Biggs, J. & Tang, C. (2011) Teaching for Quality Learning at University. Society for Reacherch in Higher Education & Open University Press.

Bohm, D., & Nichol, L. (2004). On Dialogue. Psychology Press.

Cunningham, I. & Bennet, B. (2000) Self Managed Learning in Action. Taylor & Amp.

Gergen, K. J. (2009). Relational Being: Beyond Self and Community. Oxford, New York: Oxford University Press.

Isaacs, W. (1999). Dialogue: The Art Of Thinking Together (1 edition). New York: Crown Business.

Pedler, M. & Abott, C. (2013) Facilitating Action Learning. Open University Press.

Lehtonen, Timo (2015) https://tiimiakatemia.files.wordpress.com/2015/10/ta_esite_eng_netti_pdf.pdf

Senge, P. M. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. Crown Publishing Group.

Een recent boek over de rol van de docent:

Biesta, G. J. J. (2014). Beautiful Risk of Education. Boulder: Routledge.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.