Bouwstenen voor High Impact Learning – Filip Dochy, Inneke Berghmans, Anne-Katrien Koenen en Mien Segers

Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties, HILL – High Impact Learning that Last. In ‘Bouwstenen voor High Impact Learning’ wordt een nieuw model geschetst voor toekomstig leren en opleiden, uitgaande van de huidige knowhow over wat impact heeft als we écht willen leren. Het model bestaat uit 7 bouwstenen die ik hieronder in het kort schets. Het is nadrukkelijk geen complete samenvatting en ook geen poging tot een eigen interpretatie van het model, maar een korte schets van de inhoud van het boekje, een soort inhoudsopgave.

Het HILL-model

  1. Urgentie, hiaat & probleem; vertrekken vanuit een duidelijk beargumenteerd probleem, een ervaren uitdaging, een hiaat en/of een item dat een zekere mate van hoogdringendheid creëert (sense of urgency).
  2. Zelfmanagement & learner agency; sterk reflectieve ingesteldheid, reflectie niet beperken tot terugblikken op de actie maar evenzeer reflecteren tijdens de actie (reflection-in-action).
  3. Coöperatie, interactie & coaching; leren binnen een netwerk, teamleren, leren van en met elkaar om een gedeelde taak of doel te realiseren. Peer Learning – Coöperatief leren – Collaboratief leren/teamleren.
  4. Hybride leren; combinatie van face-to-face en online leerervaringen waarbij beide leeromgevingen complementair zijn aan elkaar.
  5. Actie & kennisdeling; leren in actie is just-in-time, dus op het moment dat die knowhow ook echt nodig is om een probleem op te lossen. Het impliceert veelal interactie tussen individuen in een groep of tussen groepen en impliceert vaak informatie- of kennisuitwisseling die wederkerig is.
  6. Flexibele leerruimte; het leren zo organiseren dat ‘flexibiliteit’ mogelijk is, mogelijk maken dat spontaan leren ontstaat, is meer een mindset.
  7. Assessment as Learning & Assessment for Learning; leren en evaluatie lopen door elkaar heen, nadenken over samen beoordelen vanaf de start van een leerproces, bedenk dat stressmomenten (summatief beoordelingsmoment) meestal geen leermomenten zijn.

Het boekje sluit af met Positieve incentives voor kwalitatief goede opleidingen nu en in de toekomst. Een prikkelende afsluiting waarmee gelijk duidelijk wordt dat er vele kleine stappen mogelijk zijn om morgen al het e.a. te verbeteren. Voor meer informatie verwijs ik graag naar het boek en de afsluitende zin daarin waarbij je wordt uitgenodigd contact op te nemen met Filip Dochy indien iets niet of onvoldoende duidelijk is.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.